Tamir: מיניסייטים

מיניסייטים

בנינו 4 מיניסייטים שעסקו בנושאים שונים אבל היו צריכים להתכתב אחד עם השני.

אתגרים חזותיים

התבקשנו לשמור על האווירה המשחקית של דדי החתול, אם זאת לא להיות ילדותיים

:SHARE

Hippobyte ניוזלטר

ביס מדאטה, מרקטינג, וכל מה שבינהם.

יש לנו ליד חדש,
תוציאו את הבלונים!

שלחנו לך מייל