ONO Academy: Onboarding

מעבר לדיגיטל

כל התהליך הרשמה עבר לדיגיטל, כולל שליחת טפסים. בלי התערבות של יועצים בכלל

פרויקט מורכב

הפרויקט כלל מחולל, דפי נחיתה וצ׳ט רולטה.

:SHARE

Hippobyte ניוזלטר

ביס מדאטה, מרקטינג, וכל מה שבינהם.

יש לנו ליד חדש,
תוציאו את הבלונים!

שלחנו לך מייל