Olivie Ramada: אתר הבית למלון קולינרי יוקרתי

השילוב בין ערבית לעברית

מכוון שמדובר במקומו הפיזי המיוחד של המלון – נצרת, רצינו להראות את הייחודיות של השילוב בין ערבית לעברית בעזרת שילוב של כותרות בערבית לאורך כל האתר.

החוויה הקולינרית

הייחודיות של המלון נוצר ברמת המטבח הנצרתי העשיר. במלון מספר חדרי אוכל ומסעדה יוקרתית. היה לנו חשוב להדגיש את הפן הקולינרי שלא ניתן לפגוש בשום מקום אחר.

:SHARE

Hippobyte ניוזלטר

ביס מדאטה, מרקטינג, וכל מה שבינהם.

יש לנו ליד חדש,
תוציאו את הבלונים!

שלחנו לך מייל